Projectes
Estic : Inici > Projectes  
L’educació artística com a dret i mitjà per a la integració social

És una política estratègica de l’Ajuntament de L’Hospitalet que, promuguda per diferents àrees municipals i entitats ciutadanes, pretén facilitar la cohesió social, garantitzar la inclusió i incrementar la participació ciudadana.

Aquesta política pública utilitza un instrument per a la cohesió social: l’educació, la participació, la creació i la difusió artística, entenent la ciutat com espai educador i l’ajuntament com agent fonamental de la red d’entitats al servei integral de les persones i de la comunitat.

A L’Hospitalet, es pretén abordar el repte de la cohesió social, la inclusió i la participació a través de la suma d’esforços de diferents àrees municipals i entitats ciutadanes unides per la seva orientació al foment de la participació artística.

Com propugna la mateixa carta de Ciudades educadoras todos los habitantes de una ciudad tendrán el derecho a disfrutar, en condiciones de libertad e igualdad, de los medios y oportunidades de formación, entretenimiento y desarrollo personal que la misma ofrece. El derecho a la ciudad educadora se propone como una extensión del derecho fundamental de todas las personas a la educación. La ciudad educadora renueva permanentemente su compromiso con la formación de sus habitantes a lo larego de la vida en los más diversos aspectos. Y para que ello sea posible, deberá tener en cuenta todos los grupos, con sus necesidades particulares. Aquesta universalitat en l’accés, és la que persegueix la política d’educació i participació artística. 

Experiències

L’Ajuntament de L’Hospitalet va decidir posar en pràctica una política educativa i cultural conformada amb diferents actuacions per fer front a la situació. Una política que ha tingut com a eix l’accés i la participació artística. Una educació i participació artística entesa com un mecanisme per generar una ciutadania activa i com un dret fonamental de les persones.

Les experiències s’inscriuen en sis línies de treball:

1) Activitats de formació artística per a ciutadans de totes les edats a les institucions culturals: l’Escola de Música-Centre de les Arts i els centres culturals. 

2) Accions artístiques dirigides a fomentar l’èxit escolar a l’escola primària i als centres d’educació secundària.

3) Activitats complementàries a l’educació, de carácter puntual, en matèria de música, teatre i arts plàstiques en horari lectiu.

4) Activitats artístiques extraescolars en els centres d’educació primària i secundària fora de l’horari escolar. 

5) Activitats de participació artística en els centres culturals i les institucions de difusió artística de la ciutat.

6) Accions de investigació, innovació i creativitat en base a un model de investigació/acció.
Avinguda Vilanova, 32 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Telf.: 934 032 940 - emusica.arts@l-h.cat - Avís legal