Agenda
 

Curs de Big Band a l'EMMCA

Data inici: 19/09/2016
Data fi: 23/07/2018
Duració aprox.:: .  2 hores .  
Tipus d'entrada: Pagament
.  Punts d'inscripció/venda: Escola de Música - Centre de les Arts
emusica.arts@l-h.cat


Lloc: 
Escola de Música - Centre de les Arts EMCA 
AV Vilanova 32  (L'Hospitalet de Llobregat)
Apunta't a la Big Band de l'Escola Municipal de Música - Centre de les Arts de L'Hospitalet.

La big band és una formació pròpia del jazz originada als Estats Units en els anys 30 - l'època daurada del swing, integrada per clarinets, saxofons, trompetes, trombons i el grup que - en l'àmbit de la musica moderna- es coneix com la seccio ritmica 8guitarra elèctrica, teclat, baix elèctric i bateria). Si bé la traduccio literal del terme anglès fóra gran banda, segurament seria mes correcte anomenar-la orquestra de jazz.

Tenim tots els nivells! Bàsic, aprofundiment i avançat.

Nivell bàsic: programa adreçat a nens i nenes i adolescents, des dels 8 anys amb una confecció dels grups adequada a la seva edat. És un programa sense requeriments previs. L'oferta per als infants de 8 a 12 anys s'articula en dues sessions setmanals: una dedicada a l'aprenentatge instrumental en grups d'instruments iguals i una altra a l'aprenentatge de la pràctica en conjunt en el conjunt instrumental del seu àmbit.

Nivel Aprofundiment: programa amb requeriments previs: Haver superat els continguts de l'Educació Musical Bàsica a criteri del professorat. Aquest program d'ensenyament es la continuïtat de l'educació musical bàsica, i afegeix una formacio musical complementària a la formació instrumental i de conjunt. Aquesta formació musical complementària inclou els continguts necessaris per a comprendre el llengautge musical propi de cadascun dels conjunts en els quals es desenvolupa la pràctica instrumental.

Nivell Avançat: la formació musical avançada és un programa molt restringit a l'alumnat amb un possible recorregut professionalitzador. Aquest programa d'ensenyament està reservat a l'alumant amb vocacio i capacitat per a continuar estudis professionalitzadors. La formació musical avançada prepara per a les proves d'accés als estudis de grau professional o de grau superior, d'acord amb les necessitats de cadascun dels estudiants. L'accés a la formació musical avançada requereix un informe favorable del/de la cooordinador/a de l'àmbit i del/de la professor/a de l'especialitat.

Avinguda Vilanova, 32 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Telf.: 934 032 940 - emusica.arts@l-h.cat